Documentele tehnice ale cadastrului-sector cadastral nr.77-Saulesti