Informații generale

cuprinde hotarari ale consiliului local pe anul 2006 si 2007