Anunț rezultat proba scrisă concurs ocupare post ,temporar vacant de bibliotecar II