Anunț promovare funcție publică consilier principal